Benz&Co OÜ / PUHASABI OÜ

Uudised / Hовости

MEIE UUDISED.


Päikesepaneelid ei ole enam haruldus ja üha enam tuleb juurde firmasid, kes pakuvad nende müüki, paigaldust, käivitamist ja tehnilist teenindust. Päikesepaneelide ekspluatatsiooni käigus võib ümbritsev keskkond​ vähendada paneelide võimekust päikesekiirguse vastuvõtul, mis omakorda vähendab elektri tootmist.See võib olla tolm ja mustus, mis sattub paneelidele tuule ja vihmaga.Nii sattub paneelidele ka sammal, hallitus ja taimestik, mida esineb päikesepaneelide paigaldus alal ja selle ümbruses.
​ ​ ​ Meie firma pakub päikesepaneelide paigaldus ala professionaalset teenindust.:koristust, haljasala niitmist, põõsastiku pügamist ja päikesepaneelide pesu spetsiaalsete pesuvahenditega, mis on väljatöötatud Itaalia selle ala spetsialistide poolt, pesuvahend on vetthülgava ja antistaatilise effektiga.


Сегодня панели солнечных батарей уже не являются чем-то редким и все больше фирм предлагает продажу, установку, подключение и техническое обслуживание. В процессе эксплуатации панелей, окружающая среда может уменьшить возможность восприятия света солнечных лучей, преобразующих в электричество. Это может быть пыль, грязь, попадпющая, во время ветра с дождём, мох, плесень, трава, кустарники, вырастающие вокруг установок.
Наша компания предлагает профессиональное обслуживание именно площадей, на которых установлены панели солнечных батарей, в именно: уборка, стрижка кустарников, травы, и мойка панелей специальными моющими средствами, разработанными итальянскими специалистами, имеющими свойство водооталкивающего и антистатического эффекта.


Vajaduspõhine koristus

Pakume uut teenust: Vajadusepõhine koristamine. Selline koristusteenus tähendab meie firmas vajadusepõhist koristamist väikestele korteriühistutele, kus on 4-8 korteriomandit. Samuti toimib selline teenus tühjalt seisvate kontori ruumide puhul, et säilitada puhtus. Vajadusepõhine koristusteenus tagab Teie maja korrashoiu ja kahtlemata aitab kokkuhoida Teie kulutusi.

Предлагаем новый вид услуг: УБОРКА ПО НЕОБХОДИМОСТИ. Данный вид услуг нашей компанией означает уборку по мере необходимости в маленьких квартирных товариществах, где проживает от 4 до 8 квартирособственников, а также может успешно применяться в поддерживающей уборке пустых офисов. Вам не надо держать в штате уборщика-дворника, а лишь по необходимости нас пригласить, заранее закав нашу услугу.

Этот метод уборки помогает сделать ваше проживание в доме чище и, безусловно, экономит деньги.Ettevõte Benz&Co OÜ on oma eksisteerimisest alates teostanud, lisaks tavalisele koristusele, sanitaarhoolduse ja erinevate ruumide ´desinfitseerimisega. Oleme ainus ettevõte, kes tegeleb puhastamise ja prügišahtide pesemisega, kogu süsteemi desodeerimisega, sinna hulka kuuluvad ka prügikonteinerid. Enamus Tallinnas asuvatest prügišahtidest on just meie poolt puhastatud ja töödeldud desinfitseerivate vahenditega.
Lisaks prügisüsteemidele tegeleme ka keldrite puhastamisega pärast avariiolukorda, millele järgneb desodeerimine ja desinfitseerimine. Kõiki töid teostame vahenditega, mis ise tarnime tööstusest ja kus oleme läbinud ka vastava koolituse kõnealuste ainete kasutamisest. Just see dokument annab meile õiguse teosta enamus töödest, mis on reglementeeritud Eesti Terviseameti poolt. Juhul, kui Te otsite ettevõtet, mis on võimeline teostama desinfitseerimist, siis valige oma alal professionaale, kes on seda õppinud, tuttavad töömeetoditega ning omavad kogemusi sellel alal ja selles valdkonnas.

Фирма Benz&Co OÜ с первого года своего существования, помимо обычных уборок, занимается санитарной уборкой, дезинфекцией различных помещений. Мы единственные, кто чистим, моем мусоропроводные шахты, проводя дезинфекцию и дезодорирование всей системы, в том числе и боксы мусорных контейнеров. Большинство работающих​ мусоропроводных шахт в Таллинне, очищены и обработаны дезинфицируюшими средствами именно нами. Помимо мусоропроводных систем мы занимаемся очисткой подвалов после аварий, с последующим дезодорированием и дезинфекцией.
Всё работы мы проводим средствами, которые сами импортируем с производства, на котором прошли обучение по их использованию. Данный документ даёт нам разрешительное право проводить многие работы, регулируемые департаментом здоровья Эстонии. В случае, если вы ищите компанию для проведения дезинфекции — выбирайте профессионалов, кто обучен, знаком с методами работ и имеет опыт в данной деятельности и сфере


Desinfektsioon ei kujuta endast ette vaid desinfektsioonivahendite​ kandmist pinnale. See on tõsine tööde protsess, mis näeb ette viiruseliste mikroorganismide leviku tõkestamist. Esiteks tuleb kõrvaldada kogu prügi, sealhulgas inimeste poolt kasutatavad salvrätikud, kõikide pindade töötlemine spetsiaalse lahusega, millega inimesed puutuvad kokku. Kõikide esemete puhastamine: ukselingid, uksed, sanitaaartehnika jne. Ja alles siis toimub kauakestva desinfitseeriva vahendi pihustamine.
Meie poolt pakutav teenus hõlmab just sellist kompleksi, mis kõige enam desinfitseerib ruumid.
Kliendid, kes on meid appi kutsunud, on väga rahul meie poolt tehtud töödega.


Дезинфекция — это не просто распыление дезинфекторов на поверхность. Это целый комплекс работ по предотвращению распространения вирусных микроорганизмов. В первую очередь необходимо убрать мусор, куда входят салфетки, используемые людьми, помыть спец.раствором все поверхности, к которым прикасались, с которыми контактировали люди. Протереть все предметы, ручки, двери, сантехнику. И только после этого проводить разбрызгивание средств длительного действия дезинфицирующего свойства.
Предлагаемая нами услуга заключается в комплексной дезинфекционной обработке, которая более эффективна и пользуется спросом у клиентов.

Pakume desinfitseerimise teenust mistahes otsatarbega ruumidele
Vahendeid, mida hakkame kasutama desinfitseerimisel, võivad olla määratud kliendi poolt:

-vahendid, mis baseeruvad lõhnatutel kvaternaarsetel ammooniumsooladel (vahendit võib kasutada sanitaartöötluseks koolieelsetes asutustes, koolides, haiglates, vanadekodudes, kauplustes ja toiduainetetööstuses);
-klooril baseeruvad vahendid (vahendit võib kasutada sanitaartöötluseks sanitaartehnika, WC-de ja köökide puhul);
— peräädikhape ja vesinikperoksiidil baseeruvad vahendid (vahendit võib kasutada sanitaartöötluseks ja desinfitseerimiseks toiduainetetööstuses mistahes pindade puhastamiseks);
— vesinikkloriidil baseeruv vahend (vahendit võib kasutada toiduainetega tegeletavates valdkondades ja tervishoiu asutustes);
— bensalkooniumkloriidil baseeruv vahend (vahendit võib kasutada söögikohtades, toiduainete kauplustes).

Meie töötajad on läbinud ettenähtud koolitused tööks desinfitseerimisvahenditega ja on tutvunud desinfitseerimise meetoditega.
Oma töid teostame ööpäevaringselt.Pakume oma professionaalseid teenuseid mistahes pindade desinfitseerimisel kõikides ruumides.
Töid teostame ööpäevaringselt.Jahtide, kaatrite ning muud tüüpi laevade pesemine kuulub  kohustuslike ja vajalike protseduuride hulka. Kuna juba kahe nädala jooksul pärast laeva vette laskmist  moodustub nende korpustele molluskite, vetikate, käsnaliste kiht, mis vähendab laeva kiirust ning manööverdamisvõimet. Lisaks kõigele on palju meeldivam juhtida laeva, mis on puhas nii seest kui väljast.
Kaatrite, jahtide ja muud tüüpi veesõidukite puhastamine toimub spetsiaalsete seadmete abil, mil  kasutatakse ka kõrge kvaliteediga puhastusained. Pesemise protsess koosneb mitmest etapist: täielik pesu ja salongide koristamine, pesu ja erinevate vetikate ning muude kasvuorganismide eemaldamine, mis tekivad veesõiduki korpusele.
Vajadusel saame teostada ka veesõiduki korpuse spetsiaalse töötluse, mis kaitseb korpust igasuguste moodustiste vastu.
Meie ettevõte hakkab peagi pakkuma uut teenuste liiki jahtide kerede puhastamise ja kajutite koristamise osas. Kõiki töid teostatakse spetsiaalsete vahendite abil, mis on sertifitseeritud EL poolt ja mida kasutatakse just nimelt laevandussektoris.
Lähemalt pakutavast:
— Laevade ja paatide põhjade puhastamine spetsiaalse vahendiga, mis on mõeldud mineraalsete setete tekkimise vastu: need on nuivähilised ja muud meresettelised moodustised laevade ja paatide veealustel kereosadel. See vahend sisaldab happeid, mis on spetsiaalselt väljatöötatud laevakerede puhastamiseks.
— Puhastamine spetsiaalsete kontsentreeritud vahenditega, mis on mõeldud merevetikate hävitamiseks laeva korpuselt.
— Trümmide koristamine kontsentreeritud rasvatukstegeva mittesüttiva vahendi abil, mis on vähem ohtlik võrreldes teiste vahenditega,  mille koostisesse kuuluvad lahustid. Suurepäraselt  puhastab väga määrdunud kohti, eemaldab rasva- ja õliplekid, sissesööbinud mustuse.
— Kajutite ja dekkide täielik erikoristus, mistahes materjalist ja mistahes suurustes.


Мойка яхт, катеров, а также прочих типов судов является обязательной процедурой. Так как уже в течение двух недель после того, как судно спускают на воду, его корпус обрастает разными моллюсками, водорослями и губками, из-за чего существенно снижается скорость и маневренность. Помимо этого, намного более приятно управлять судном, которое почищено и внутри, и снаружи.
Мойка катеров, яхт и иных видов водного транспорта осуществляется с использованием специального оборудования, а также с применением качественных специализированных средств. Сам процесс мойки состоит из нескольких этапов: полной мойки и чистки салона, мойки и удаления различных водорослей, а также остальных специфических наростов, которые появляются на корпусе судна.
Кроме этого, в случае необходимости, можно производить нужную обработку и создавать специальную защиту корпуса от обрастания.
Наша компания начинает предлагать новый вид услуг по очистке корпуса яхт, а так же уборке кают. Всё работы проводятся специальными средствами, сертифицированными ЕС, и непосредственно для применения в морском секторе.
Из них:
— Мойка средством для удаления минеральных отложений с днища лодок и кораблей. Разрушает балянусы и иные морские отложения, формирующиеся на подводной части суден. Содержит кислоты, специально разработанные для чистки корпуса корабля.
— Мойка концентрированным специализированным средством для уничтожения морских водорослей, формирующихся на корпусе корабля. Идеально подходит при постановке плавательного средства в док и для ухода за подводными частями корпуса судна.
— Уборка трюмов концентрированным суперобезжиривающим моющим средством, предназначенным для чистки трюмов. Негорючее средство, менее опасное и более экологичное, по сравнению с другими средствами, в состав которых входят растворители. Прекрасно очищает особо загрязнённые трюмы, удаляет жирные и масляные пятна, въевшуюся грязь.
— Полная спецуборка кают и палуб любого материала.1393570695_w640_h640_gidrofobizator-dlya-peschanika

Teostame sambla- ja hallituse tõrjet hoonete fassaadil ja katustel. Mikrofloora eemaldamine maja pindadelt on vajalik hoonete konstruktsiooni kaitsmiseks ja algse väljanägemise taastamiseks.
Ehitise pindade sammaldumine põhjustab konstruktsiooni eluea lühenemist. Sambla risoomid tungivad katuse- ja seinakatte materjalidesse ja liitekohtadesse. Sammaltaimed seovad vett, kasvades ja külmudes lõhuvad nad katuse- ja seinakatte materjali.
Oma töös kasutame spetsiaalseid vahendeid mis kaitsevad pinda sambla, mustuse ja muu määrdumise eest.
Peale pindade kaitsetöötlust materjal jääb sademe ajal kuivaks ning jätab seest poolt väljapoole hingama.

Предлагаем услуги по удалению мха и плесени с фасада домов и очистку крыш. Удаление микрофлоры необходимо для защиты конструкций зданий и восстановления их первичного внешнего вида.
Образование мха на строительных конструкциях укорачивает срок их эксплуатации. Корневища проникают в поры строительных материалов и места соединений, задерживают воду, прорастая дальше и при низких температурах «разрывают» материал, покрывающий крыши и стены.
В своей работе мы используем специальные средства, которые защитят поверхность от последующего образования мха, загрязнений и прочего.
После очистки и обработки поверхностей материал остаётся сухой во время осадков, сохраняя «дышащие» свойства.


Pakume hoonete kanalisatsioonitorude keemilist läbipesu!
Oma töös kasutame BIO-STOP — bioloogiline vahend kanalisatsioonitorude ummistuste ja rasva sadestuste kõrvaldamiseks. Ei põhjusta torude korrosiooni ega ole tervisele kahjulik.
Bio-Stop on vedel kontsentreeritud bioloogiline vahend, mis põhineb hoolikalt selekteeritud mikroorganismidel, stabilisaatoritel, toitainetel ja ensüümidel. Ideaalselt sobib esma- ja järeltöötluse jaoks bioaktivaatoritega.
Kasutusala:
Kanalisatsioonisüsteemide ja sifoonide ummistuste kõrvaldamine ja läbipesu; septiliste mahutite, bioloogiliste filtrite, korpuste, puurkaevude ja õlipüüdurite puhastus.
Orgaanilise aine lagunemise lõhna kõrvaldamine.
Rakendusalad:
Elumajad, haiglad, sööklad, restoranid, hotellid, turud, basseinid, spordikeskused, meditsiiniasutused, hambaarstid, veterinaarkliinikud, koolid, loomakasvatus ja kalatööstus, liha- ja piimatootmine, joogitootmine, toiduainetööstus ja põllumajandus tervikuna.
Protsessi kirjeldus:
Tootes sisalduvad bakterid söövad orgaanilisi jäätmeid, töötlevad ja muundavad seda ensüümide abil süsinikdioksiidiks ja veeks, põhjustamata ebameeldivaid lõhnu.
Ensüümid toimivad keemiliste katalüsaatoritena, lagundades orgaaniliste jäätmete suuri molekule (valke, rasvu, süsivesikuid), moodustades väiksemaid molekule, mis bakterid kergesti imenduvad.
BIO – STOP kõrvaldab järgmisi jäätmeid:
— inimeste ja loomade väljaheited, uriini ja muud
— veri;
— toidujäätmed;
— rasvained;
— seep ja detergendid;
— tselluloos, tärklis, suhkur.
Eelised:
-Ebameeldivate lõhnade kõrvaldamine;
-Ummistuste kõrvaldamine;
-Pindade bioloogiline desinfitseerimine;
-Abi vee puhastamisel;
-Ohutute ja mittetoksiliste ainete kasutamine;
-100% biolagundatavus.
Toode vastab kõikidele asjakohastele EÜ direktiividele.
Kui olete huvitatud meie teenusest võtke meiega ühendust!

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО ПРОМЫВКЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ СРЕДСТВОМ — концентрированным жидким биологическим активатором, на основе специальных микроорганизмов и энзимов. в процессе очистки средство растворяет жиры, белок, углеводы и устраняет неприятный запах в сточных трубах, канализациях, отстойниках и т.п…

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

⇒ Входящие в состав средства бактерии потребляют органические отходы, перерабатывая и трансформируя их, с помощью энзимов, в углекислый газ и воду, не вызывая возникновения неприятных запахов.

⇒ Энзимы выполняют функцию химических катализаторов, разрушая крупные молекулы органических отходов (протеины, жиры, углеводы), образовывая более мелкие молекулы, которые с лёгкостью поглощаются бактериями.

СРЕДСТВО УСТРАНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ, ОСТАТКИ И ОТЛОЖЕНИЯ: − испражнения, мочу, рвотные массы (человека и животных), кровь; − пищевые отходы; − жирные вещества; − мыло и моющие средства; − целлюлозу, крахмал, сахар.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Устранение непрятных запахов;

Устранение засоров;

Биологическая дезинфекция поверхностей;

Помощь в очистке воды;

Использование безопасных, нетоксичных и неедких веществ;

100%-ая биоразлагаемость

PR152_Bio_Stop-1-132x220


Teostame personaliotsingut eramajade ja korterite koristusteenuste jaoks. Pakume kvalifitseeritud ja koolitatud personali. Võtke meiega ühendust ja anname selle teenuse kohta põhjalikku teavet!

Безымянный

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА УБОРЩИЦ В ЧАСТНЫЕ ДОМА И КВАРТИРЫ. Мы предоставляем квалифицированных, обученных методам  и средствам, применяемым в уборке, работников. Свяжитесь с нами, и мы предоставим исчерпывающую информацию по этой услуге!


Pakume büroopindade koristusteenust 

Võtke meiega ühendust ja me koostame Teile kõige sobiva hinnapakkumine!

Pehme mööbli pesu, Vaibapesu

Pakume professionaalset kodukoristusteenust majadele ja korteritele kliendiga eelnevalt kokkulepitud aegadel.

Oma töös kasutame professionaalseid puhastusvahendeid.

Vajadusel teostame: vaipade,  tekstiilpindade, pehme mööbli puhastustöid ja akende sisepesu.

Võtke meiega ühendust ja me koostame Teile kõige sobiva hinnapakkumine!

Предлагаем профессиональную уборку квартир, домов. 
Уборка проводится в удобное для вас время. 
Мы используем профессиональные моющие средства.

Помимо уборки можем провести химчистку мягкой мебели из текстиля и ковров.
Звоните. Пишите.


samek_graffiti_5
antivandallack

Võitlus vandaalsete joonistustega on kulukas ja problemaatiline. Ainus efektiivne moodus selle probleemi edukaks lahendamiseks on – kaitsta kivifassaade kaasaegsete keemiatehnoloogiate abil juba enne esimeste graffitite ilmumist.

Vandalismivastane kaitsekate anti-graffiti — lihtne ja ohutu vahend, mis tagab puhta fassaadi ning hoonetele ja ehitistele pika, kauni ja esteetilise elu

Kõigepealt püüavad hoonete omanikud hoonete fassaadidele värviga joonistatud joonistusi lahustiga eemaldada, kuid selle tulemusena värv lahustub ning tungib materjali sisse. Selle tagajärjel tekivad plekid ja laigud, mida ei ole enam võimalik eemaldada. Ja kui isegi õnnestub sein esimesel korral puhtaks saada, siis järgmise vandalismiakti korral on efektiivse puhastamise võimalus nullilähedane. Graffiti eemaldamine poorsetelt pindadelt on aga tavaliste puhastusvahenditega väga harva edukas.

Sobib järgmiste materjalide töötlemiseks: loodus- ja kunstkivi; betoon; keraamika; krohv; paekivi jne.

Toode omadused

— Takistab vee, õlivedelike ja värvi (graffiti) tungimist materjali sisse.

— Kaitseb plekkide ja määrdumise eest.

— Takistab sambla ja samblike tekkimist.

— Takistab atmosfäärist langeva mustuse kogunemist.

— Takistab materjalide lagunemist külmumise/sulamise tõttu.

— Lihtsustab fassaadide hooldust.

— Laseb pindadel hingata.

— Vahend on ohutu ja mittetoksiline.

— On ultraviolettkiirte toime suhtes kindel, takistab töödeldud pindade värvuse muutumist.

— Ei sütti.

— ei reageeri pinnamaterjaliga ;

— ei avalda värvitud pindadele mõju;

— ei sisalda orgaanilisi lenduvaid lahusteid ;

— mittelenduvate ainete sisaldus on alla 50% ;

— on neutraalse reaktsiooniga, kuid kaitsekiht kaitseb agressiivsete keskkondade eest kindlalt ja täies ulatuses, leeliselisest kuni happeliseni keskkonnani;

— Kantakse nii vertikaal- kui ka horisontaalpindadele. Sobib sise- ja välistöödeks.

Kandmine

Kantakse nii vertikaal- kui ka horisontaalpindadele. Sobib sise- ja välistöödeks.

Efektiivne vahendi tööaeg: 5 aastat min

ПРЕДЛАГАЕМ наши новые услуги: защиту ВАШЕГО дома от вандализма граффити. На чистые стены Вашего фасада мы нанесём средство, которое образует защитную плёнку. После нанесения средства ВАШ фасад будет под нашей «защитой». В случае, когда «любители настенной живописи» нанесут свои «произведения»,  мы приедем по ВАШЕМУ приглашению, очистим фасад от граффити, нанесём новый слой средства и ВАШ дом будет вновь чист и защищён.

 Борьба с вандальными рисунками является затратной и проблематичной. Единственный эффективный способ решить эту проблему – защитить каменные фасады еще до появления первых граффити с помощью современных химических технологий.
Нарисованные краской рисунки на фасадах зданий владелец в первую очередь пытается стереть растворителем, который разбавляет краску и переносит ее с собой вглубь материала. Вследствие этого образовываются пятна, разводы, удаление которых не представляетсявозможным. Даже, если удается очистить стену в первый раз, уже после следующего случая вандализма — эффективное удаление будет стремится к нулю. Устранение последствий граффити на пористых поверхностях вообще редко приводит к успеху, если использовать обычные средства.
Мы предлагаем простое и безопасное средство, которое гарантирует чистый фасад, долгую, красивую и эстетическую жизнь зданиям и сооружения.
Защищенные поверхности приобретают водоотталкивающие свойства. Поглощение влаги уменьшается примерно в сто пятьдесят раз. Это позволяет материалу круглогодично поддерживать максимальные теплоизоляционные свойства, присущие ему и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики материала.


Pakume büroopindade, kontorite ja muude ruumide koristusteenust.
Oma töös kasutame ainult professionaalseid puhastus- ja töövahendeid ja koristustarvikuid.
Võtke meiega ühendust ja me koostame Teile kõige sobiva hinnapakkumine!

images
12742910-R3L8T8D-650-tT3qdRz

Teie korteriühistu koristaja töö kergendamiseks pakume professionaalseid Italia päritolu pesuvahendeid. Maja trepikodade, liftide, uste kui ka akende pesemiseks. Toome teie tellimuse kohale.


Fassaadide kaitse

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ СРЕДСТВА МАТЕРИАЛ ОСТАЁТСЯ СУХОЙ, но при этом «дышит», в то время как материал, на котором нет нанесения средства — впитывает влагу сразу.


Korteriühistute juhat­us jälgib pidevalt pu­htust koridorides, ku­id sageli unustatakse­ keldrid ja pööningud­. Kusjuures korterela­mute keldrite ja pöön­ingute regulaarne puh­astamine on hädavajal­ik, kuigi ei ole kohu­stuslik.
Aastate jooksul kogun­enud mustus, praht, v­äikeloomade jääkprodu­ktid on suureks nakku­sallikaks. Ruumide pu­htus on hädavajalik k­a kommunaalteenistuse­ ja süsteemiinsenerid­e ligipääsuks.
Meie firma teostab ke­ldrite ja pööningute ­kompleks puhastustöid­:
— Ehitusjäätmete ja e­lanike poolt välja tõ­stetud vana mööbli ko­gumine;
— Lagede ja seinte pu­hastamine mustusest;
— Pindade desinfitsee­rimine ja desodoreeri­mine;
— Põrandate puhastus.
Pakume ühekordset kel­drite puhastusteenust­ ja ka puhastusteenus­eid pärast avariijuht­umeid keldris.
Kompleksne lähenemine­ puhastusele kasutade­s kaasaegseid seadmei­d ja kemikaale annab ­meile võimaluse tööta­da kiiresti ja tõhusa­lt igat tüüpi keldrit­es.
Samuti on vaja meeles­ pidada, et keldrite ­ja pööningute regulaa­rne puhastamine võima­ldab säilitada soodsa­ sanitaar- ja epidemi­oloogilise olukorra, ­tagades puhtuse ja vä­rskuse majas.

Руководство квартирных товариществ постоянно следит за чистотой в подъездах, но часто забывает о подвальных помещениях и чердаках. Между тем, регулярная уборка подвалов и чердаков многоквартирных домов просто необходима, хотя не является обязательной.

Скапливающаяся годами грязь, мусор, продукты жизнедеятельности мелких животных могут стать источником инфекции. Так же чистота данных помещений необходима для доступа коммунальным службам к инженерным системам.

Наша компания проводит комплексные услуги по уборке подвалов и чердаков:

— сбор строительного мусора, старой мебели, которую выносят жильцы дома;

— очистка потолка, стен от всех загрязнений;

— дезинфекция и дезодорирование поверхностей;

— очистка пола.

Мы оказываем как разовые услуги по уборке подвалов, так и услуги по уборке после аварий в подвальных помещениях.

Комплексный подход к уборке подвалов с применением современного оборудования и химических средств позволяет нам проводить работы быстро и качественно во всех типах подвалов.

Так же необходимо помнить, что регулярная уборка подвалов позволяет поддерживать благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, что обеспечит чистоту и свежесть в самом доме.


Korterelamute trepiko­dades tekib ekspluaua­tsiooni käigus aastat­e jooksul nii põranda­tel kui ka treppidel ­sügav reostus. Mikro-­praod, poorid ja prao­d koguvad tolmu ja mu­stuse, mis satub meie­ korterisse ning võib­ olla lihtsaks ebamug­avuste allikaks kui k­a erinevate haiguste ­tekitajaks.
Meie firma pakub kort­erelamutele põrandate­ ja treppide kompleks­ puhastusteenust.
Tööd viiakse läbi mit­mes etapis:
— Põrandate ja trepp­ide sügavpuhastus mas­inaga (erosioon) spet­siaalsete vesilahuste­ga, imades mustuse, t­olmu, liiva ….
— Kasutades vaakumit­ koristatakse vesilah­us ja mustus;
— Kantakse peale kai­tsekiht, mis kaitseb põrandat niiskuskahju­stuste eest ja täidab­ kõik mikropraod ja p­oorid, mis võivad kog­uda mustust, tolmu;
— Kantakse peale vah­akiht, mis annab tope­ltkaitse, täites suur­emad praod, lõhed ja ­poorid ning annab roh­kem esteetilisema väl­imus ja sära.
Rakendades terviklikk­u lähenemist trepikod­ade hoolduses vähenda­me põrandate ja trepp­ide kulumist ja takis­tades lõhenemist, mõr­asid, ja mis kõige tä­htsam — vähendame tol­mu mustuse kogunemist­, mis võiks kanduda m­eie korterisse ja elu­tuppa.

В процессе эксплуатации полов и лестниц подъездов многоквартирных домов происходит их глубокое загрязнение. В микротрещины, в поры и щели скапливает пыль, грязь, которая попадает в наши квартиры и может быть источником как банального неудобства уже внутри жилого помещения, так и источником различных заболеваний.

Наша компания предлагает услуги комплексной очистки полов и лестниц многоквартирных домов. Комплекс проводим в несколько этапов:

— глубокая машинная очистка (методом размыва) полов этажей и лестниц с помощью специальных средств, разведённых в воде, вбирающих в себя грязь, пыль, песок….

— с помощью водососов собирается водный раствор с грязью;

— наносится защитное покрытие, которое как защищает полы от разрушений посредством влажности, так и заполняет собой все микротрещины, поры, куда могла бы скапливаться грязь, пыль;

— наносится защитное восковое покрытие, которое вторично защищает полы, заполняя более крупные трещины и щели, поры, и создаёт более эстетический вид, придавая полам блеск.

Применяя такой комплексный подход по уходу за полами в подъездах, уменьшается износ полов, предотвращение образования трещин, сколов, а так же, самое важное, уменьшение скопления грязи пыли, которая не переносится потом в жилые помещения ваших квартир.


Kõikide Tallinna kort­ermajade prügišahte e­i ole mitte kunagi pu­hastatud. Ja kui ongi­ puhastatud, siis mit­te vajalikul määral.
Šahtide ehitus on oln­ud muutumatu aastaid.­ Muutumatu on olnud k­a asjaolu, et see dis­ain on ideaalne keskk­ond patogeensete bakt­erite paljunemiseks j­a halva lõhna levikuk­s. Regulaarne šahtide­ puhastamine ei kuulu­ kohustuslike sanitaa­r-normide hulka.
On kohti, kus šahtid ­on erinevatel põhjust­el kinni keevitatud, ­kuid seal sees elab r­ahulikult hordide kau­pa putukaid, närilisi­, erinevad baktereid.­ Taevalikud tingimuse­d parasiitide, bakter­ite ja erinevate haig­uste eksisteerimiseks­.
Ekspluatatsiooni käig­us tekkib šahti pinna­le ohtlik prügi jäätm­ete kiht. Kui šahti s­isestusava klapi puha­stamisega võib ise ha­kkama saada, siis šah­ti sisemuse puhastami­sel on vaja terviklik­ku lähenemist.
Meie — ainus ettevõte­ Eestis, mis tegeleb šahtide põhjaliku puh­astamisega profession­aalsel tasemel.
Puhastamine toimub mi­tmes etapis:
— Laadimisklappide pu­hastamine aastakümnet­epikkusest jäätmekihi­st;
— Auru abil puhastame­ rasva jäägid;
— Survevee ja erilist­e pihustite abil puha­statakse šahti sisese­inad;
— Šahti pesemine kemi­kaalidega, mis hävita­vad kasvajad, seened ­ja desinfitseerib pin­da, eemaldades ka eba­meeldiva lõhna;
— Konteineriruumi puh­astus ja desinfektsio­on.
Pakume nii ühekordset­ teenust kui ka šahti­de iga-aastast hooldu­st.
Kasutades kaasaegset ­lähenemist puhastamis­ele on meil võimalus ­töötada kiiresti ja t­õhusalt igat liiki pr­ügi šahtidega sõltuma­ta ekspluatatsiooni a­jast.
Tuleb meeles pidada, ­et šahti regulaarne p­uhastamine mitte ainu­lt ei säilita head sa­nitaar- ja epidemiolo­ogilist olukorda, vai­d väldib ka ummistusi­, mis toovad palju eb­amugavusi. Prügi kogu­missüsteemide komplek­shooldus tagab puhtus­e sissepääsu juures j­a korterelamute trepi­kodades.

Во всех домах Таллинна мусоропроводы никогда не чистили, а если и проводилась чистка, то не на должном уровне!

Конфигурация большинства мусоропроводов неизменны многие годы. Неизменно и то, что эта конструкция – идеальная среда для обитания множества болезнетворных бактерий, скопище зловонных запахов. Регулярная очистка мусоропроводов не входит в ряд обязательных мероприятий для соблюдения санитарных норм.

Кое-где мусоропроводы заварены в силу ряда причин, но внутри них абсолютно без помех селятся и живут полчища насекомых, грызунов, различных бактерий. Райские условия для существования паразитов, бактерий, различных заболеваний.

В процессе эксплуатации на поверхности мусоропровода образуются слои отходов, которые представляют опасность. Если с очисткой загрузочных клапанов можно справится самостоятельно, то промывка мусоропровода изнутри требует комплексного подхода.

Мы – единственная компания в Эстонии, которая профессионально занимается комплексной очисткой мусоропроводов. Очистка проводится в несколько этапов:

— производится очистка загрузочных клапанов от десятилетних отложений мусора;

— с помощью пара очищаем жировые потёки;

— с помощью воды под давление и специальными насадками смываются отложения на внутренних стенках мусоропроводной шахты;

— мойка мусоропровода химическими реагентами, которые разъедают наросты, грибок, и дезинфицирует поверхность, убирая неприятные запахи;

— мойка и дезинфекция с комплексом дезодорирования контейнерного бокса.

Мы оказываем как разовые услуги, так и работаем на ежегодное обслуживание мусоропроводов.

Использование комплекса современного подхода к очистке позволяет нам проводить работы быстро и качественно на всех типах мусоропроводах вне зависимости от сроков ввода в эксплуатацию.

Необходимо помнить, что регулярная мойка мусоропровода позволяет не только поддерживать благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, но и полностью исключает засоры, которые доставляют массу неудобств. Комплекс мероприятий по обслуживанию системы сбора мусора обеспечивает чистоту и свежесть в подъезде и на лестничных клетках многоквартирных домов.

DSCN2455
DSCN2460

fassaadide kaitse

Teile ei meeldi teie maja fassaad?? Sellel on sammalt, muud floorat, mis rikub välisilmet? Pakume unikaalset fassaadi hooldust kvaliteetse nanotehnoloogia toote kasutamisega.

Hooldus seisneb selle vahendi pealekandmises pinnale, mis aitab eemale tõrjuda niiskuse, vedeliku,takistab floora teket, sellist nagu sammal, samblik, muud mikroorganismid, kuna ei jäta niiskust sellesse kihti ja ei võimalda nende kasvu ka betoonil ja tellisel.Tekkinud tõkkekiht materjali sees on väga hea kaitse betooni keemilise korrosiooni eest. Õhk pääseb vabalt ehitusmaterjali sisse, samal ajal, kui niiskust hoiab eemal vett eemaletõukav barjäärikiht.

Meie pakume järgmist teenust:

-puhastame pinna tolmust, mustusest, täiskasvanud floorast;

-puhastuse kuivamise järel kanname nanotoote peale.

Peale täielikku materjali kokkusiduvust fassaadiga ( umbes 12 h ) on Teie maja kindla kaitse all looduslikust agressioonist ja pikendab ka erinevate betoon-, keraamika-, raudbetoonimaterjalide, telliskivist laotud seinte ( nii telliste kui ka vahepealse segu) eluiga. Sama toimub ka konstruktsioonide elementidega, krohvitud pindadega, katusekivide ja muude poorsete ( k.a. happeliste ) materjalidega , voodriga, pikendab soojusisolatsiooni ja ekspluatatsiooni tööiga. Kaitseb pindasid vee eest, takistab soolade imendumisest ja ultraviolettkiirgusest tingitud lagunemise eest

ei sulge materjalide poore võimaldades pindadel „hingata“
säilitab materjalide soojapidavuse
ei muuda pindade välisilmet
omab pikaajalist toimet
ei sisalda lahusteid
hoidmisel ja ladustamise stabiilne

Sattudes pinnale, tungib hüdrofobiseeriv vedelik materjalisse sügavusele 2-3 mm. Pooride välispinnad omandavad vetthülgavad omadused ja peale 24 tunni möödumist on pind töielikult kaitstud. Tavaliselt piisab ühekordsest töötlemisest, kui vahend on pinnale kantud ühtlaselt ning ilma vahelejäänud kohtadeta. Siiski on soovitatav olulisemad detailid ja pinnad teistkordselt töödelda peale 24 tunni möödu Kasutamiseks valmis homogeenne oligoetoksisiloksaanide segu erinevate betoon-, keraamiliste, raudbetoon-, tellisepindade (nii tellistest müüride kui ka vuukide töötlemiseks), krohvitud pindade, katusekivide ja teiste poorsete materjalide töötlemiseks (sh. aluseliste), tehislikest materjalidest või looduslikest kividest vooderdusmaterjalide ning teiste poorsete vettimavate materjalide töötlemiseks.

Kaitsekihi kestvusaeg on 10 aastat.

Materjal omab kõiki Eestis kehtivaid sertifikaate.

реклама фасадов


Meie firma pakub koostööd kinnisvara agentidele teostamaks koristusteenuseid korterite või majade üürnike vahetumisel.

27972639_550707095288843_5246377307252161070_n
28058564_550707915288761_1601345537146080465_n
28059049_550708098622076_6240253298746939804_n
27752136_550707991955420_8915298188140459391_n
27867590_550708125288740_3600370583774456986_n
27858590_550708205288732_3668994384115587915_n

PAKME LIFTISAHTIDE PEALSETE PUHASTUS LINDUDE TEGEVUSE TAGAJÄRGEDEST.

ПРЕДЛАГАЕМ УБОРКУ НАДСТРОЕК ЛИФТОВЫХ ШАХТ ОТ МУСОРА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПТИЦ!

23905420_515711282121758_1065849982961513127_n
23905661_515711355455084_4173099770320946681_n

Me oleme firma, kes tegeleb siseruumide koristustöödega. Oma töös oleme tihti kokku puutunud tehnika rikki minekuga (isegi garantii ajal), mille remont oli väga pikaajaline ja kallis, kuna remondi pikale veniv aeg nõudis ka oma raha, mida kulutasime teiselt firmalt töövahendi rendile võtmisele.

Peale selle ka tehniku väljakutse diilerite kaudu maksab suhteliselt palju väikestele firmadele, kes tegelevad koristusega. Seoses sellega hakkasime remontima oma tehnikat ise ja saime ka väga hea vilumuse selles osas.

Nüüd soovimegi pakkuda Teile garantiijärgse remondi ja hoolduse Teie koristustehnikale, nii professionaalsele kui poolprofi, täiesti vastuvõetava tasu eest.

tovar-1083717-300x200

Pakume basseinide puhastuse teenust (kahhelkivile ja põhjale).

Kvaliteetselt ja kiiresti.

images (5)

 puhastame ummistunud prügišahtid

чистим забитые мусоропроводные шахты

DSCN3057
DSCN3068

Pakume professionaalset pehme mööbli ja vaipade puhastusteenust Teie kodus. Kasutame allergiavabu vahendeid, mida kasutatakse ka lasteaedades.

ПРЕДЛАГАЕМ профессиональную чистку мягкой мебели и ковров у Вас дома. Применяемые нами средства, не вызывают аллергии, и мы их используем в детских дошкольных учреждениях.

images (4)
17103323_393166934376194_6105547807839026288_n

Pakume kinnisvarafirmadele koostööd. Koristustööd peale kinnisvara omanike vahetust, peale rentnike vahetust. Viime läbi kõige kõrgemal tasemel koristustööd kasutades kaasaegset tehnikat ja pesuvahendeid.

images